به سلامتی دختری که خنده و شوخی ها و لوس بازی هاش.....

به سلامتی دختری که خنده و شوخی ها و لوس بازی هاش.....

فقـــــــــــــط واسه عشـــــــــقشه

با پسر غریبه شوخی نمیکنه ،نمیخنده.....

میدونه عشقش اذیت میشه با این کار......

[ سه شنبه بیست و پنجم تیر 1392 ] [ 12:24 بعد از ظهر ] [ الیش ]
[ ]